Bör inlägg minskas genom ackumulera stora överskott av sjukförsäkringen?

Fråga:

På grund av det goda ekonomiska läget med många sociala välbefinnande arbetstagare har sjukförsäkring för närvarande ganska stora överskott. Om det är obegripligt att minska lagstadgade sjukförsäkringen premien?


Svar:

Jag skulle verkligen vilja se mer pengar en anpassning av den tjänste-katalogen för mycket mer intressant också att det skulle ha läkare och MFA.