Bostäder Riester - var uppmärksam på vad?

Fråga:

Vad ska du titta efter när ett bostadsområde Riester kontrakt? Var finns fallgropar?


Svar:

Bostäder Riester kan vara en del av finansieringen och vettigt i vissa fall.

Medan den övergripande modellen för finansiering måste beaktas, och jag kan inte individuellt allvarligt ge tips för living Riester.

Privatekonomi råd är därför viktigt i alla parametrar spela en roll.

Bäst på en oberoende konsult som verkligen har tillgång till hela skalan av produkter.