Bra mot ungdomar tillåtet?

Fråga:

Kan Ungdomsdomstolen eller ungdomsdomstol meningen mot en ungdomar en pengar?


Svar:

Om inkomst ungdomars egna har, sedan ja.

Som utbildning tecken i förgrunden till ungdomsbrottslighet domstolar, ahben, varningar, försiktighet med krav för timmar av arbete det är men ovanlig. Gripanden på skyddstillsyn med kravet på timmar av arbete, etc.