Brant stigande kurva: Varför investeringar på kort sikt?

Fråga:

Jag har läst det är bör investera i (ökande) avkastningskurvor i shorts i kortfristiga obligationer. Först efter en tid bör du ange igen i kortfristiga obligationer.

Det inte är vettigt, eftersom liknande i nu har vi en stigande kurva. Och är det bättre att investera där General, där det finns högre avkastning? Det är inte helt klart. Jag ser alltid en invest i den högsta möjliga intresse avkastningen.

Kan det någon förklara för mig varför du ska gå med anledning av skiktning bättre?


Svar:

Först, du har ett litet misstag, inte bara korta obligationer (är sällsynta ändå, men särskilt obligationer med korta löptider kallas kort runner.)

Om du skulle gå bra i obligationer som erbjuder en högre avkastning (t.ex. för de kommande 5-10 åren), skulle då du ställa in tidigt i en stigande marknad.

Om marknaden för uppgång, jag kanske vill vänta något att se "upp för luft efter" hur mycket är kvar.