Bytesbalansen för båda makarna: skillnad det är på "och" / "eller" betalas?

Fråga:

Jag hade en diskussion om mina föräldrar få med det det gör skillnad för ett community-konto (Giro), om maken med

  • Ina S. eller John S.
  • I S. och John S.

anges. Det handlar om trafik eller ens om man argument. At och båda måste underteckna eller bara en.

Det har varit år. Det finns fortfarande problemet? Bör du kontrollera? Vi behöver ett gemensamt konto


Svar:

Gemenskapen står för makar är oftast eller konton. Det men alla inblandade (så de två makar) måste godkänna när du öppnar ett konto. Annars kan inga kreditkort eller betalkort utfärdas också, då dessa instrument innebär en ensidig myndighet av en enda person. Det är också tydligt att därmed makarna agera som gemensamt och solidariskt ansvarig, dvs alla skall vara ansvarig för alla transaktioner.

Du vill inte ha denna gemensamma kontohantering som makarna exempel på grund av avskiljandet av fastigheten så kan du ställa så två separata konton, varje på namnet på en person... och det finns krav med tillgängliga tillstånd för den andra personen, whereby de kan återkallas individuellt. I det här fallet enskilda gäldenärer är makarna i förhållande till deras konton och således är bara ansvarig för de transaktioner som utförs på deras konton varje.

Det finns faktiskt bara för föreningar och företag, som enligt principen om fyra ögon aktiverar endast en gemensam disposition av konton vill och konton i klassisk bemärkelse.