Cash för clunkers: kan jag skrota min gamla bil nu och bara i December för att köpa en ny?

Fråga:

Jag vill avbryta min 95 bil eftersom reparationerna skulle vara alltför hög för att komma över TÜV. Fram till slutet av året vill jag då köpa en ny bil. Nu min fråga: förutsatt att (1) att även ett skrotupplag (som är helt nära alla), som nu skrotar bilen, kan jag då fortfarande pengar i bonus, även om jag ska köpa en ny bil tills senare under året? (2) om jag kan skrota bilen förrän senare, men nu redan logout's, vad är då den historia som är minst 1 år måste godkännas innan splittringen på mig? Detta är ja då inte längre, om jag måste vänta så länge tills brytaren igen har utrymme.

Tack för bra svar, eventuellt med länkar.


Svar:

Så går hela endast i omedelbart samband.

Beställ nya bilar, premium reserve kan och om den nya bilen kommer, leverera gammalt mot intyg vid skrotning företaget och få bidraget. Du behöver ja bilen för att köra nciht, men du måste låta honom inloggad.

Planen är också (tyvärr).