Certifikat om arv fråga dem om man inte vet om skuld eller arv det är?

Fråga:

Hej, har biologisk far till min vän gått bort. Nu fick han ett brev från bouppteckning domstolen att han har rätt till 1/4. Han lät uppvisar ett certifikat om arv om han inte vet om tillgångar eller skulder som är, eller först kontakta en advokat så att tillgångarna eller skulderna redovisas öppet.


Svar:

Thekla: Vad motiverade att vännen har ärvt en fjärdedel av bouppteckning domstol? Antingen finns en giltig vilja eller ett certifikat om arv beviljas med tillämpning av en annan redan.

Som allmän regel: denna status som ett arv (§ 1922 BGB) återvinnas utan hjälp av arvtagare. Han behöver inte ta arvet, arvsrätten nedgångar till honom som "över natten".

Men: Genom att anta den arv l ä u är jag v o r f g e arv till finalen; sedan kan han inte längre slå ut arvet. Klarhet om syftar till att tro på en relativt kort tid, som slutligen kommer att vara arv. Ingen form är föreskriven för antagandet: hon kan vara uttryckliga eller underförstådda, eller inom tidsfristen som undantag.

"Du missade upphävande och vänder en * överskuldsättning av egendom", det är fortfarande en möjlighet, att få gården administration vänner. Sedan bör du anlita en advokat.