CH4 är en kemisk förening?

Metan är en organisk förening.