Chefer eller verkställande direktörer gratis övertid på helgerna?

Fråga:

Vet någon om chefer eller företagsledare på grund av sin ställning eller högre innehållet är skyldiga att arbeta mer exempel på helgerna utan kostnad eller måste definieras i anställningsavtalet?


Svar:

I synnerhet har officerare ofta ett kontrakt utan fast arbetstid och obetald övertid. Befattningshavare i företaget är skyldiga utan lämpliga avtal om nödvändigt att slutförandet av övertid. Ledande anställda i enlighet med konsumentskyddslagen är bara VD, Operations Manager och liknande anställda som har rätt självständigt att anställa arbetstagare eller avfärda. Jfr § 14 punkt 2 KSchG.

Denna grupp av människor redan från början har en särskild ställning, så att arbetsgivaren också funktionsdugliga tidsgränser arbetstid lagen inte behöver iakttas. De har anspråk på betalning för övertid men, om de betalas enligt tariffen eller bara något över tariff.

Så, övertid blir lika nöjd med innehållet men regelbundet. Något annat kan vara därefter relevant, om kontrakterade och normala timmar fixas klart, eller om ytterligare uppgifter utanför sin avtalsenliga uppgift överförs kommenderar