Corporation (D) får vinster från deltagande i andra EU-länder (Ö). Beskattning?

Fråga:

Hur är beskattning på ett företag i D, som får utdelning från ett dotterföretag i Ö?

Men equatable med en aktieutdelning, är inte det?

Hur mycket är skatten?


Svar:

"Vad är skatt?"
.
Där? I DE eller AT?
.
avsnitt 8 b KStG (DE) innehåller inga begränsningar vad gäller uppehållet av det utdelande bolaget. avsnitt 8 b KStG är tillämpliga men endast om DE har rätt att beskatta. Du måste kolla igenom så den DBA på relevanta fakta i fallet.
.
Stämmer men då vinsten är 8b, gå obeskattade. Endast 5% av distributionen kommer att läggas igen som nabzBA.