Då var choklad chip cookies gjort?

Då var choklad chip cookies gjort?

Även om åren har snabbt gått bort, är det möjligt att människor gjorde cookies i olika kulturer innan nämns någonstans. Några av de tidigaste kända historien av cookies kan dock komma från 600-talet i Persien. Den utveckla krydda handeln på den tiden hjälpte cookies att upptäckas och utvecklas i andra länder som norra Europa.