Då var det en jordbävning på Mount Everest?

Då var det en jordbävning på Mount Everest?

Det var en jordbävning någon gång?