Då var häst dragna vagnar används som viktigaste transport?

I 1800-talet och tidigt 1900-tal.