Dåliga lån skrivs av för snabbt? Vad händer om gäldenären fortfarande betalar?

Fråga:

Vara är dåliga lån inte ibland för snabbt avskrivna? Vad händer om gäldenären fortfarande betalar? Kan banken misslyckanden inte så höga som de säger?


Svar:

Som är att göra en skiva, måste värde korrekt fordringar som skall bli bedrövad. Detta sker enligt erfarenhet.

Gäldenärens lön fortfarande vinsten stiger igen.

I praktiken är det emellertid så att endast så låg efterföljande ingångar kommer, att tillägg till prisjusteringar och bortskrivningar alltid är högre än för vad kommer fortfarande i för gamla fordringar.