Där äger rum i boken The Spiderwick Chronicles inställningen?

Spiderwick Estate och omgivande områden. (inklusive de Spiderwick Estate, junkyard, grove, goblins' camp, gamla stenbrottet och reggaemani.)