Där är det cs Lewis live nu?

Där är det cs Lewis live nu?

Tråkigt nog CS Lewis gick bort för 58 år sedan 1963 vid en ålder av 64 i Oxford i Storbritannien, och begravdes där på kyrkogården av Holy Trinity Church, Hedington.