Där är varm korv från?

Amerika--1904 Världs mässa i St Louis, Missouri.