Där är volleyboll positioner Loacated domstolen?

4 3 2 5 6 1 4 är utanför / starka sidan hitter 3 är mellersta torped (normalt en lång person) 2 är baksidan / svaga sida torped 1 är sever / utanför 6 är den mellersta tillbaka och spelar hårt försvar 5 är baksidan / setter