Där baseras det finansiella företaget Manulife Financial?

Det finansiella företaget Manulife Financial är ett finansbolag som erbjuder många typer av försäkring inklusive hem, liv och hälsa till många klienter över hela världen. Den är baserad i Kanada.