Där bor en kungsfiskare fågel?

Där bor en kungsfiskare fågel?

någonstans