Där det ubåtar i året 1912?

Absolut - var den första US-marin diesel-elektriska ubåten, SS-1, byggd start 1896, och uppdrag i 1900.