Där evakuerades Michael Morpurgo?

Där evakuerades Michael Morpurgo?

Han evakuerades till Cumberland 1939