Där gjorde vikingarna bodde?

Vikingar, eller nordmännen, har sitt ursprung i de delarna av Skandinavien som är nu erkänd som Norge, Sverige och Danmark. Därifrån sprider de ut för att kolonisera så olika länder som Island, Ryssland och även Nordamerika.