Där har tegelstenarna kommer från vad namnet företag att bygga Indianapolis Speedway?

Indianapolis Speedway "gården Bricks" är den ungefär 3' breda band av tegel som markerar start/mållinjen på banan - 'gård' avser bokstavligen det är en stor gård.

Åtminstone är det bara en gård brett idag. Tillbaka i 1909, hade banan ursprungligen varit belagda i 3,2 miljoner tegelstenar. 90 procent av dessa hade gjorts av Wabash Valley lera företaget i norra Indiana. Under åren, olika reparationer och resurfacing projekt ersatte lager av tegel med asfalt, och i dag enda "The Yard" återstår.