Där hittar du fiol för legenden om Zelda wind waker?

Om du talar om den andra salvia, gå till skogen Haven, få ut din änterhaken och svänga in på vatten hösten med musikaliska noter kommer ut. Då möter du Makar. Han har fiolen.