Där i Australien har påverkats av överfiske?

I Australien överallt påverkas av Overfishing är olika sätt är Great Barrier Reef påverkas värst. Tack Ethan