Där kan du få försäkring som täcker invisalign?

Du kommer antagligen behöva kalla skadeavdelning för varje företag eller kolla med din tandläkare.