Där kan du få hem försäkring när du har haft din politik inställd på grund av en missad betalning?

Hemförsäkring efter en avbokning

Du kan få en ny politik från något försäkringsbolag som du väljer. Bara ringa några samtal eller titta på nätet.

Om politiken har ställts in för bedömningen mindre än 30 dagar kommer du sannolikt att inga poäng mot dig alls av nya försäkringsgivaren. Du kan sannolikt även ringa tillbaka den försäkringsgivare som avbokas din politik och har den återinföras eller återutgiven.

När ditt hem försäkring har bortfallit i 30 dagar kommer att många försäkringsbolag överväga du inte berättigar till täckning genom deras program.