Där kan du hitta manus av historien om själen i den stora klockan?

Där kan du hitta manus av historien om själen i den stora klockan?

Skriptet för historien om själen i den stora klockan är inte tillgängliga. Dock kan man se denna historia på video på platser inklusive YouTube.