Där kan du hitta posterna för en rättegång?

Du hittar dem i domstolsbyggnaden av län eller distriktet där stämningen lämnades in. Information för de senaste passar (1-4 veckor) som har styrts på kan erhållas från kontoret för justitiesekreteraren den där dräkten hördes. Information för väntande kostymer kan endast erhållas genom de personer som nämns i färg tills den är fast och har blivit en fråga om offentliga rekord. Generellt måste för stämningar som har kvittats inom de senaste 30 dagarna eller mer erhållas genom att den berörda parten via en sökning av offentliga register av domstolen i vilken dräkten var slitas. Att hitta sådan information kan vara svårt om inte den berörda parten vet numret docket/fall, domstol datum och domstolen division nummer.