Där kan du köpa biljetter till påvens samlas på Yankee Stadium på 20 April 2008?

Biljetter till massan kommer inte att säljas. De kommer att delas ut genom biskoparna.