Där kan du sälja ett gammalt docka hus?

Där kan du sälja ett gammalt docka hus?

eBay och Craigslist är exempel på platser att sälja din docka hus.