Där kan du skanna fotografisk film direkt till en dator utan användning av någon mellanliggande grafik?

Där kan du skanna fotografisk film direkt till en dator utan användning av någon mellanliggande grafik?

Du skulle behöva en specialiserad scanner som utformats speciellt för scanning film. Ja, de är extremt dyrt. Dock kommer de flesta fotolabb skanna din filmrulle för ett litet pris.