Där kan man hitta en gratis proxy server nedladdning online?

Man kan hitta gratis proxer server nedladdningar på webbplatser som gratis Proxy, Comp nätverk, Proxy Server, Softonic, Proxy Chris, Proxy 4 gratis, Hot Spot Shield eller Chip.