Där kan man hitta texten till låten Cherry Pie av gruppen Warrant?

Texten till låten Cherry Pie av gruppen teckningsoptionen kan hittas på ett par ställen. Lyrics finns inuti informationen på CD-skivan som följde med CD, eller de kan hittas på många ställen att lista ut lyrics.