Där kan man söka pastorala rådgivning?

Pastorala rådgivning är en form av terapi som tillhandahålls av ministrar, rabbiner, präster, imamer och andra som har utbildats psychologically. Därför kan man börja genom att söka alternativ för pastoral rådgivning i sin egen plats för tillbedjan. Alternativt kan man komma åt webbplatsen för British Association för rådgivning och terapi (BACP), eller webbplatsen för Förenade kungarikets råd för psykoterapi (UKCP), där man kan söka efter en ackrediterad pastorala råd som ligger nära dem.