Där levde Georges Seurat med sin fru?

Där levde Georges Seurat med sin fru?

Han levde i Paris med sin älskarinna.