Där ligger Saab säkringsdosan?

Där ligger Saab säkringsdosan?

Det beror på året och modell. På modell 99 (1969-84), var det ligger i motorrummet på höger sida. På 900-modellen (1979-93) är var på vänster sida på toppen av vänster framskärm. Panelen är på 9000 (1986-98) huvudsakligen säkringen i passagerarutrymmet.