Där skedde dust bowl och hur länge var det?

Det började 1931 och varade i tio år var det en storm