Där skulle du skicka ett brev till Mitt Romney?

Du kan kontakta Mitt Romney genom att skriva ett brev till:
Mitt Romney
PO Box 149756
Boston, MA 02114-9756