Där var 2009 All Star NBA-match?

Där var 2009 All Star NBA-match?

2009 NBA all star game hölls på oss Airways Center, i Phoenix, AZ..