De flesta meteorer bränna upp i ens men det är det kallaste lagret?

Mesophere. De brinner inte på grund av omgivande luftens temperatur, men på grund av värmen som alstras av friktionen - de går otroligt snabbt.