De nuvarande pensionärerna är säkrade, men som garanterar pensionerna för yngre medarbetare?

Fråga:

Har du hört i dag, att inkomsten av nuvarande pensionärer backas upp, planera en lag som förbjuder minus rundor. Men vad jag - bidragsgivare - skulle vara intressant som en 35jähriigen som kommer att garantera pensionerna för unga människor?


Svar:

Som sagt på tiden Nobbi Blüm: pensioner är säker på att det verkar gå i riktning mot ja igen. Jag tror denna lag ytterligare en kampanj manöver. Eftersom faktiskt pensioner kommer att sjunka även när också lönerna sjunker, eftersom de bör utveckla en så att löner, men det förmodligen fruktar pensionärer 20 miljoner väljare röst.