De olika former och funktioner för olika proteiner bestäms av?

De olika former och funktioner för olika proteiner bestäms av?

A. R grupper av aminosyror de innehåller. Jag har den samma paketen.