Definiera pi och skriva en kort historia av pi?

Definiera pi och skriva en kort historia av pi?

PI är ett tal mellan 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510 och 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511
Först beräknat av grekisk mathematician Archimedes omkring 250 f.Kr., bekräftade kinesisk matematiker Zu Chong Zhi det faktiska värdet av pi. PI är förhållandet mellan omkretsen och diameter i en cirkel och visas som en konstant i många matematiska uttryck. Det representeras av symbolen π. Det har över 200 miljarder decimaler.