Definition av ord som stavas samma framåt och bakåt?

En palindrom:
Ordet palindrom är från den grekiska palíndromos, vilket betyder att springa tillbaka igen (Palin = AGAIN + drom-, drameîn = kör). En palindrom är ett ord eller en fras som läser samma i båda riktningarna.
Några enkla exempel är:
RACERBIL GÄRNING NIVÅ PIP ROTOR CIVIC POP FRU ÖGA NUNNA RADAR TOOT HANNAH (STANLEY YELNATS) BOOB TIT

Den längsta engelska ord gemensamt användning som är en palindrom är REDIVIDER, även om en konstlad kemisk term DETARTRATED två bokstäver längre.
En heteronym som stavas på samma sätt som ett annat ord både framåt och bakåt