Definition av pinnen metod i mikrobiologi?

Definition av pinnen metod i mikrobiologi?

Provstickan metoden är en metod som används för att plocka upp mikroflora från ytor särskilt från släta ytor som metaller, plast och glas som den vanliga slingan skulle vara ineffektiv. den kan användas att kvalificera sig som att kvantifiera floran på en given yta.
Referens:
Enriquez, G.L., Saniel Löfvendahl, Matias, R.R. och G.L. Garibay. 1995. laboratorium Manual
Allmän Microbiology. Diliman: Universitet Filippinerna pressen.