Definition partnerskap, har som en partner endast skyldigheter eller det finns rättsliga grunder?

Fråga:

Jag måste fråga spåras och hittade, det är nog bara hålla i ett partnerskap, som du har ekonomiskt stöd, å andra sidan, men förmodligen inte rätt, hur arvsärenden eller rätt till bostad eller vård. så, finns det i partnerskap en definition i våra lagar. Vilken rätt har så e.g. gemenskapen av behovet


Svar:

En rättslig definition för partnerskap inom menande av "civilt partnerskap", finns det mig veterligen bara i social lagstiftning (nödvändiga gemenskapen) och utvecklas genom rättspraxis.

Det blir praktiskt taget omöjligt att utrusta en eheählich Prtnerschaft till ett äktenskap rättigheter.

När det börjar, när slutar det?

Mitt i ett äktenskap. Dagen i äktenskapet, dag en skilsmässa framställning, rättslig verkan av skilsmässa att bestämma allt till punkt.

Men i ett partnerskap? Var det ett partnerskap, en Flatshare? Hur många vittnen till domstol mars, wen det gäller som ärver något eller inte?