Deltagande i citizen Solarkraftwerk - lönsam?

Fråga:

Med oss ett solar medborgare driver posterar i byn är byggd över ett större område, där medborgarna kan köpa en. Som en investering lönar sig efter hur många år?


Svar:

Det är redan intressant. Knappast, den federala regeringen har minskat finansieringen, gro deltagandet kraftverk som ogräs från marken. Vem säger dennm som tar ingen ytterligare minskningar av Federal regering i detta område på grund av den nuvarande eurokrisen. Vad jag tror att genom att vettigt. En insats är ett företags deltagande med alla risker.