Deltagande i ett KG. Posten som en inskränkt partner. Hur är detta ganau ansvar?

Fråga:

Jag funderar för att delta i en kg. Till ledningen har jag faktiskt lite intresse. Jag vill sätta en övre gräns när det gäller ansvar, eftersom jag har många privata utgifter för tillfället och projekt som jag inte vill kompromissa.

Det kommer inte så att jag mitt ansvar i ett KG kan begränsa detta, att jag eigetragen som en inskränkt partner med en summa på förvar som en övre gräns (i handelsregistret)?

Jag är definitivt på den säkra sidan bzgl ansvar med privata? Poster i timmen kostar ute är alltid tid, liksom ansvar: upp till ett belopp av frihetsberövande eller obegränsad privata förmögenhet?

Jag behöver veta exakt, eftersom jag vill ge några ekonomiska problem och kan!


Svar:

Den inskränkt partnern skall vara ansvariga endast med sin insättning. Tillgångarna skall kvarstå opåverkad.

Han har mot ett lån, i händelse av förlust av sin insättning, fördelen med att han kan göra denna förlust bara också skatt gäller, eller är detta redan hända om företag i konkurs.

Hans förluster, såsom förlust skatteavdrag, naturligtvis, är begränsad till beloppet av fyndigheten.